Mezi zdmi online dating


mezi zdmi online dating-20

Rudolf Procházka) Ingrid Ulbricht, Hilke Elizabeth Saggau, Karl-Heinz Gloy a Ulrike Mayer-Küster, Ausgrabunen in Schleswig.

Holzfunde aus dem mittelalterlichen Schleswig Berichte und Studien 17 (rec.

s r.o., Czech Republic The journal Památky archeologické is indexed and abstracted in Arts and Humanities Citation Index (Web of Science ) by Thomson Scientific.

The journal Památky archeologické is also indexed or abstracted in SCOPUS, ERIH, EBSCO, Anthropological Literature, Anthropological Index Online and Ulrich s Periodicals Directory.

Sylvie Květinová) PAMÁTKY ARCHEOLOGICKÉ C, 2009 Vencl et al., Pravěké osídlení jeskyně Martina, k. Pozůstatky po trvalejším osídlení pocházejí jen z období mladší fáze kultury s keramikou lineární, z časného eneolitu a ze střední doby bronzové; návštěvy všech ostatních období měly krátkodobý charakter. PAMÁTKY ARCHEOLOGICKÉ C, Chvojka Havlice, Měděná žebra starší doby bronzové v jižních Čechách Měděná žebra starší doby bronzové v jižních Čechách Nové depoty z Přídolí, Purkarce a Chvalšin Kupferne Spangenbarren der Frühbronzezeit in Südböhmen Neue Depotfunde aus Přídolí, Purkarec und Chvalšiny Ondřej Chvojka Jiří Havlice Předloženo redakci v únoru 2009 Článek přináší podrobný rozbor tří nově zjištěných depotů měděných žeber ze závěru starší doby bronzové z jižních Čech.